Marquee
 
Boeken en boek-artikelen


Zingen en zeggen. Artikelen en columns op het gebied van liturgie en kerkmuziek
. Uitgave in eigen beheer (2018). Meer info en bestellen


'Luther en de muziek'. in: Tanja Kootte (red.), De kracht van Luther. Uitgave:  WBooks en Museum Catharijneconvent (2017) 123-134.


Programmatoelichting cd-boek 'Actus tragicus' (Bach in Context V). 


Lemma 'Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk', in: The Canterbury Dictionary of Hymnology (
http://www.hymnology.co.uk).


'Vater unser', in: cd-boek Vater unser (Bach in context IV) Musica Amphion en Gesualdo Consort Amsterdam (2014).


'Fürchte dich nicht', in: cd-boek Fürchte dich nicht (Bach in context III, Musica Amphion en Gesualdo Consort Amsterdam. (2013).


Het nieuwe liedboek in woord en beeld. U
itgave: Boekencentrum Zoetermeer (ism Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) 2013. Voor meer informatie klik hier


'Ein feste Burg | Bach en Luther', in: cd-boek Bach en Luther (Bach in context II), Musica Amphion en Gesualdo Consort Amsterdam. (2012)


Geloof in Nederland
, Deel 24: Geestelijke liederen.
Uitgeverij Waanders Zwolle 2009.


Eredienstwaardig
(Bedum 2009 = Cahier nummer 80 van de Stichting Woord en Wereld). Klik hier voor meer info


'Calvijn en de muziek'. in: Karla Apperloo-Boersma en Herman J. Selderhuis, Calvijn en de Nederlanden. Apeldoorn 2009, pag. 168-182.. ISBN 978-90-79771-03-5.


Gods lof op de lippen (Aspecten van liturgie en kerkmuziek)
. Zoetermeer: Boekencentrum 2005. [uitverkocht]


'De calvinistische traditie´, in: Jan R. Luth, Jan Pasveer en Jan Smelik (red.), Het kerklied, een geschiedenis. Zoetermeer: Mozaïek 2001, § 9 t/m 18, pag. 249-289.


´Stichtelijke zang rond het harmonium´, in: Louis Peter Grijp (ed.), Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam: Amsterdam University Press 2001), pag. 547-552.


'Koraalboeken bij hedendaagse gezangbundels', in: Chr. Ingelse (red.), Nieuw Handboek voor de kerkorganist. Zoetermeer: Boekencentrum 1995, pag. 161-164.


'Gezangbundels uit de periode 1900 tot heden', in: Chr. Ingelse (red.), Nieuw Handboek voor de kerkorganist. Zoetermeer: Boekencentrum 1995, pag. 147-160.


'Gezangbundels uit de periode 1566-1900', in: Chr. Ingelse (red.), Nieuw Handboek voor de kerkorganist. Zoetermeer: Boekencentrum 1995, pag. 132-146.


'Kerkmuziek in de hedendaagse protestantse kerken', in: Chr. Ingelse (red.), Nieuw Handboek voor de kerkorganist. Zoetermeer 1995, pag. 42-47.


'Opvattingen over muziek in de kerkgeschiedenis', in: Chr. Ingelse (red.), Nieuw Handboek voor de kerkorganist. Zoetermeer: Boekencentrum 1995, pag. 25-41.


O Sangerige Keeltjes! De liedcultuur en het muziekleven in de Noordelijke Nederlanden tussen 1550 en 1650.
Leiden: Uitgeverij J.J. Groen en Zoon 1993 (Transparant Reeks nr 2).
JAN SMELIK
hymnoloog - musicoloog