Marquee
STUDIE EN OPLEIDING
27 november 1997 - Promotie Godsdienstwetenschap en Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

1992-1996 -
Onderzoeker in Opleiding bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Prioriteitsprogramma 'De Nederlandse cultuur in Europese Context'.
Standplaats: Faculteit Godsdienstwetenschap en Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Groningen.

22 maart 1991 -
Doctoraal examen Muziekwetenschap, Rijksuniversiteit Utrecht (Letterenfaculteit).

1983-1991 - Studie Muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

1982 - Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) te Rotterdam.

1980 - Diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) te Zwolle.

JAN SMELIK
hymnoloog - musicoloog