Marquee
WERKZAAMHEDEN & FUNCTIES


april 2014 - heden:
lid redactiecommissie digitaal compendium van achtergrondinformatie bij het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk.
Zie website compendium

februari 2010 - heden
: adviseur project Refo500. Meer informatie

april 2009 - mei 2013: adviseur van de redactie Liedboek 2012. Meer informatie

september 2009-heden: secretaris van bestuur van de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici

2008-2012: organist van de Kleine Kerk te Steenwijk.

              Informatie over de Kleine Kerk
              Informatie over het Van Oeckelen-orgel in de Kleine Kerk te Steenwijk


maart 2006-heden: hoofdredacteur van Het Orgel en NotaBene, uitgaven van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK). Meer informatie


september 2003 - 1 maart 2006: postdoc-onderzoeker aan de Theologische Universiteit (Broederweg) te Kampen. Project: Religiografische ontwikkelingen bij het gereformeerde volksdeel in Nederland vanaf 1946 tot 2004’: getalsmatige ontwikkelingen en geografische spreiding’.


september 2001-september 2003: Medewerker van het onderzoeksprogramma "Kulturwirkungen des reformierten Protestantismus"(Forschungsprojekt 2: "Der Hugenottenpsalter - Geschichte seiner Wirkung in Deutschland und Europa") van de Johannes a Lasco Bibliothek Emden (Duitsland).


1999: Research-opdracht voor IKON-Televisie. Onderzoek naar het leven en werk van Frits Mehrtens (1922-1975).

1998-2009: Schrijven van korte toelichtingen bij gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, in het kader van het project 'Lied van de week' van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken.


1998-2003: Schrijven van programmatoelichtingen voor de cd-serie 'Bach in Groningen'.


1998-2000: Redactielid van Het kerklied. Een geschiedenis. Uitgegeven door Boekencentrum te Zoetermeer.


1993-1996: Redactielid van het Nieuw handboek voor de kerkorganist. Uitgegeven door Boekencentrum te Zoetermeer.


1993-2007: Organist van de Gereformeerde Kerk 'De Rank' te Zuidhorn.


1993-2004: Voorzitter van de Landelijke Werkgroep Eredienst van de Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten.


1993-2002: Lid van het deputaatschap Eredienst van de Gereformeerde Kerken (vrijg.)


1992-1996: Onderzoeker in opleiding bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Gedetacheerd aan de Faculteit Godsdienstwetenschap en Godgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen.


1990-2004: Secretaris van het bestuur van de Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten (VGK). 2004-2005: bestuurslid.


1990-2010: Medewerker voor de rubriek 'Kerk en muziek'  van het tijdschrift De Reformatie (weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven).


1988-heden: Eindredacteur van Eredienst, het verenigingsorgaan van de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK).(voorheen: Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten. Meer informatie


1987-1992: organist van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Nieuwegein.


1980-1986: organist van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Capelle aan den IJssel.
JAN SMELIK
hymnoloog - musicoloog